24/7 SPOEDWERKZAAMHEDEN
+31 6 48 56 63 44

MHD Compact

MHD Compact abonnement

Wilt u geen arbeidsloon betalen bij eventuele reparaties of storingen? Kies dan voor het MHD Compact service- en onderhoudsabonnement.

Wat zit erin:

  • Periodiek onderhoud (elke jaar)
  • Inclusief voorrijkosten
  • Inclusief arbeidsloon bij onderhoud, reparatie en/of storingen
  • 24/7 storingsservice
  • Urgente storingen worden zoveel mogelijk nog dezelfde dag verholpen

Wat zit er niet in:

  • Randapparatuur en installatieonderdelen
  • Onderhoud, reparatie en/of storingen aan randapparatuur en installatieonderdelen
  • Toestelonderdelen (voor zover deze niet gedekt worden door fabrieksgarantie van het toestel)

 

Het MHD Compact service- en onderhoudsabonnement is beschikbaar voor alle toestellen jonger dan 15 jaar, wanneer het toestel 15 jaar oud is, gerekend vanaf het bouwjaar wordt het abonnement omgezet naar een MHD Basis service- en onderhoudsabonnement.

Bekijk ook:

Inspectie en eerste onderhoud

Voordat het service- en onderhoudsabonnement in gaat, voeren wij een inspectie en eerste onderhoud. Dit vindt plaats voordat het abonnement ingaat dan wel binnen twee maanden na ingang van het abonnement.

Tijdens de inspectie controleert de servicemonteur of het gekozen abonnement ook daadwerkelijk bij het toestel past en of alle werkzaamheden aan het toestel veilig en volgens de geldende wet- en regelgeving kan uitvoeren. Uw en onze veiligheid staan per slot van rekening voorop.

Mocht uit de inspectie en het eerste onderhoud blijken dat er sprake is van een storing of reparatie, dan brengen we in overleg met u het toestel direct in goede staat. Het toestel is na ons eerste bezoek meteen in topconditie! Voor de volledigheid wijzen wij erop dat de arbeidsuren en materiaalkosten in rekening worden gebracht, ongeacht de gekozen abonnementsvorm.

Toelichting van definities

Toestel
Een apparaat ten behoeve van verwarming, warmwaterbereiding en/of mechanische afzuiging, etc.

Toestelonderdelen
De onderdelen die zich binnen de mantel van de toestelbehuizing bevinden.

Randapparatuur
Het expansievat, de overstort, de vulkraan, de inlaatcombinatie, de radiatorkranen, de (merk)
gebonden thermostaat.

Installatieonderdelen
De radiatoren, het bij het geheel horende leidingsysteem (CV, gas, water en riolering), de
rookgasafvoer, de vloerverwarming inclusief regelingen

Voorwaarden & Betaling

Voor alle service- en onderhoudsabonnementen geldt een minimale looptijd van 2 jaar. Na die 2 jaar is het contract maandelijks opzegbaar. Het toestel dat door ons in onderhoud wordt genomen, dient opgenomen te zijn in ons actuele assortiment en dient geplaatst te zijn door een erkend installateur. Wanneer het abonnement wordt afgesloten op het moment dat er al sprake is van een storing of reparatie gaat het abonnement in nadat het toestel gerepareerd is.

De kosten en het arbeidsloon voor deze reparatie worden apart in rekening gebracht, ongeacht de gekozen abonnementsvorm. Op de service- en onderhoudsabonnementen zijn de “algemene voorwaarden van MHD installatie en onderhoud voor service- en onderhoudsabonnementen” van toepassing.

Raadpleeg de algemene voorwaarden op onze website.

Offerte Aanvragen
Contact
Voornaam
Achternaam